สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ
ตัวแทนแบรนด์ KUBET DS3177
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี

กระทรวงเกษตรฯ พร้อมดัน 21 ศูนย์หม่อนไหมทั่วไทย

news - 2023-12-18 03:51

กระทรวงเกษตรฯ พร้อมดัน 21 ศูนย์หม่อนไหมทั่วไทย

กระทรวงเกษตรฯ ร่วมกับ 21 ศูนย์หม่อนไหมทั่วไทยในการเปิดโครงการ KICK OFF โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยวัคซีนป้องกันโรคเฮโมรายิกเซปทิซิเมียและวัคซีนลัมปีสกิน ร่วมกับส่วนราชการและข้าราชการสำนักงานปศุสัตว์ และผู้นำเกษตรกร เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงหม่อนไหมในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์

เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. ที่โรงเรียนบ้านปราสาท ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้ นายคุณากร ปรีชาชนะชัย ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการ KICK OFF โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยวัคซีนป้องกันโรคเฮโมรายิกเซปทิซิเมียและวัคซีนลัมปีสกิน โดยมี ส่วนราชการและข้าราชการสำนักงานปศุสัตว์ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้นำเกษตรกร เข้าร่วมรณรงค์ พร้อมระดมสมองและวิธีการในการป้องกันโรคที่เกี่ยวกับโค-กระบือ พร้อมกับได้พบปะพี่น้องเกษตรกรเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงหม่อนไหมในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์

#กระทรวงเกษตรฯ #โครงการหม่อนไหม #ศูนย์หม่อนไหม #เกษตรกร #ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม