สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ
ตัวแทนแบรนด์ KUBET DS3177
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี

คมนาคม

news - 2023-12-17 22:41

คมนาคม

การเร่งเยียวยาและเช็กลิสต์โครงการคมนาคม ให้ครบและชะลอจนตรวจสอบเสร็จ

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม นายมนตรี เดชาสกุลสม รองปลัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานคณะกรรมการกำกับตรวจสอบความปลอดภัยโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ของกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ได้ลงพื้นที่ถนนพระราม 2 ตรวจสอบบริเวณเกาะคู่ขนาน (ขาเข้า) บริเวณ กม. ที่ 11+800 (ช่วงหน้าถนนพระราม 2 ซอย 82) จุดเกิดเหตุแบบหล่อหัวเสา (Pier head) ที่อยู่ในระหว่างการยกแบบเหล็กออกจากพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อเคลียร์พื้นที่โครงการก่อสร้างทางพิเศษ(ด่วน) พระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกด้านตะวันตกกรุงเทพมหานคร สัญญาที่ 1 ร่วงลงภายในพื้นที่ก่อสร้างฯ เป็นเหตุให้คนงานก่อสร้างที่ปฏิบัติงานอยู่ด้านล่างเสียชีวิต 1 ราย และบาดเจ็บ 1 ราย การลงพื้นที่ครั้งนี้ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย(กทพ.) ผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงานได้รายงานข้อมูลของอุบัติเหตุ การให้ข้อมูลของผู้ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ การดำเนินงานของของหน่วยงานภาคส่วนต่างๆทั้งตำรวจ กรมสวัสดิการแรงงาน สถานะผู้บาดเจ็บ และการชดเชยเยียวยาให้กับผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต นอกจากนี้ มีมาตรการความปลอดภัยในการปฏิบัติงานบนถนนพระราม 2 ที่กำหนดไว้ พร้อมกำชับให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานภายใต้มาตรการความปลอดภัยของโครงการเคร่งครัดสูงสุด และเร่งรัดให้ผู้รับจ้างเร่งเยียวยาผู้เสียชีวิต และผู้รับบาดเจ็บให้ถึงที่สุด นอกจากนี้ยังได้สั่งการให้ทำเครื่องหมายจุดหิ้วแบบเหล็กให้ชัดเจน ซักซ้อมผู้ควบคุมงาน และคนงานให้ทราบ รวมถึงจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำในกรณีที่มีการยกของขึ้นจากพื้นราบ นอกจากนี้ มีการอบรม ซักซ้อมการปฏิบัติงาน ตรวจสอบความถูกต้องของอุปกรณ์ เครื่องจักร สภาพแวดล้อม ความพร้อมของร่างกาย และความพร้อมผู้ควบคุมงานและผู้ปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ อาทิ การขับเครื่องจักรขนาดใหญ่ รถเครน การทำงานในที่สูงการยกสิ่งของขนาดใหญ่ (Heavy Lifting) เป็นต้น พร้อมทั้งสร้างเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ ความปลอดภัยในการทำงานแก่คนงานต่างชาติ โดยให้สามารถสื่อสารให้เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้องทั้งสองทาง ขณะเดียวกันต้องจัดให้มีผู้ควบคุมทุกจุดที่มีการทำงานในที่สูง หรือขณะยกของขึ้นจากพื้นราบ พร้อมทั้งให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบ Checklist ให้ครบถ้วน และเสนอให้หน่วยงานเห็นชอบก่อนทำงานทุกครั้ง ตลอดจนสั่งชะลอจนกว่าจะตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ให้กำหนดบทลงโทษหากพบว่าผู้รับจ้างละเลยการปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัย และให้ กทพ. และกรมทางหลวง(ทล.) ตรวจสแกนจุดบกพร่องหรือช่องโหว่ในทุก ๆ กระบวนการก่อสร้าง และสั่งการให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขทันที.

#คมนาคม #เงินกู้