สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ
ตัวแทนแบรนด์ KUBET DS3177
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี

เปิดภาพครอบครัวใหม่ 3 แม่ลูกเสือโคร่ง ครั้งแรกของเขตรักษาพันธุ์สัตวป่าสลักพระ

news - 2023-12-20 04:06

เปิดภาพครอบครัวใหม่ 3 แม่ลูกเสือโคร่ง ครั้งแรกของเขตรักษาพันธุ์สัตวป่าสลักพระ

สำนักข่าวเดลินิวส์รายงานว่า คณะวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ร่วมกับ องค์การแพนเทอรา เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ ได้ดำเนินการติดตั้งกล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติเพื่อติดตามประชากรเสือโคร่งระยะยาวในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ และจากการตรวจสอบการติดตามจากกล้อง พบเสือโคร่ง 3 ตัวแม่ลูกที่ถูกถ่ายภาพได้

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคมนี้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ ร่วมกับองค์การแพนเทอรา เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ และทีมวิจัยและวิทยาศาสตร์จากคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ดำเนินการติดตั้งกล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติขึ้นเพื่อทำงานติดตามประชากรเสือโคร่งในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ นอกจากนี้ยังปรากฎว่า ในการตรวจสอบข้อมูลจากกล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติ พบว่าเสือโคร่งจำนวน 3 ตัว โดยจะมีแม่เสือโคร่ง รายชื่อ TWT128F และลูกเสือโคร่งสามารถรับรู้รหัสได้ว่า SLT_Unknown003 และ SLT_Unknown004 นอกจากนี้ยังพบเสือโคร่งตัวที่ 4 รายการก็คือแม่เสือโคร่ง รายชื่อ HKT270M ทั้งนี้ก่อนเหตุการณ์ดังกล่าวเสือโคร่ง TWT128F ถูกถ่ายภาพไว้ได้เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566 เวลา 10:03 น. และ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 23:38 น. ส่วนเสือโคร่งประเภทแม่เสือโคร่ง รายชื่อ HKT270M นั้นถูกถ่ายภาพไว้ได้ครั้งแรกเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 18:04 น. และ 13 มิถุนายน 2566 เวลา 03:11 น. ซึ่งการแสดงผลเป็นอีกหนึ่งข้อศักยภาพที่สำคัญในการประเมินประชากรเสือโคร่งในพื้นที่ดังกล่าว

#เสือโคร่ง #ป่าสลักพระ