สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ
ตัวแทนแบรนด์ KUBET DS3177
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี

อดีตประตูท่าเรือ

news - 2023-12-19 21:30

อดีตประตูท่าเรือ

เส้นเลือดสมองแตก บริจาคดวงตาช่วยคนอื่น

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม ชีวิตของนายวรเชษฐ์ มณีโชติ ผู้เคยเป็นนักกีฬาและโค้ชฟุตบอลต่างๆ ในจังหวัดเพชรบูรณ์ได้สิ้นสุดลง หลังการเส้นเลือดในสมองแตก แต่ก่อนจากดวงตาที่เสียไป ด้วยความประสงค์ที่สุดท้าย, นางวิชชุดา มณีโชติ ภรรยาของนายวรเชษฐ์ ทุ่มเทมอบดวงตาของสามีแก่สภากาชาดไทยเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยรายอื่น และญาติอื่นๆ ตลอดจนนำมาบริจาคให้เทียบเคียงกับคุณค่าของชีวิตที่จากไป

#อดีตประตูท่าเรือ #เส้นเลือดสมองแตก #บริจาคดวงตา #ความประสงค์ #ภูมิที่ดี #เวลาต่อมา