สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ
ตัวแทนแบรนด์ KUBET DS3177
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 'วันทนีย์ วัฒนะ' เป็นปลัด กทม. คนใหม่

news - 2023-12-20 03:13

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 'วันทนีย์ วัฒนะ' เป็นปลัด กทม. คนใหม่

วันนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาประกาศออกมาแล้วกับการแต่งตั้งข้าราชการใหม่ให้กับกรุงเทพมหานครสามัญ โดยมีวันทนีย์ วัฒนะ ขึ้นทำหน้าที่เป็นปลัดของกรุงเทพมหานคร พร้อมกับแถลงการณ์ครั้งนี้ มีผู้สำนักงานใหญ่จำนวน 6 ราย ได้แก่ นายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร นายศุภกฤต บุญขันธ์ นายสมบูรณ์ หอมนาน นางป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ นายธีรยุทธ ภูมิภักดิ์ และนายธนกร ไชยศรี ซึ่งเรื่องนี้ได้ถูกประกาศในวันที่ 19 ธันวาคม 2566 โดยมีนายเศรษฐา ทวีสิน เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

เมื่อเวลา 21.53 น. วันที่ 19 ธ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ นางวันทนีย์ วัฒนะ ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ดำรงตำแหน่งปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 พร้อมกันนีั ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดกรุงเทพมหานคร พ้นจากตำแหน่งเดิมและให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 6 ราย ดังนี้1. นายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ดำรงตำแหน่งรองปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร2. นายศุภกฤต บุญขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ ดำรงตำแหน่งรองปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร3. นายสมบูรณ์ หอมนาน ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร4. นางป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร5. นายธีรยุทธ ภูมิภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร6. นายธนกร ไชยศรี ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2566 โดยมีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ.

#ประกาศ #การแต่งตั้ง #ปลัดกรุงเทพมหานคร #วันทนีย์ วัฒนะ #ข่าว #ราชกิจจานุเบกษา #เดลินิวส์