สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ
ตัวแทนแบรนด์ KUBET DS3177
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี

SCB แต่งตั้ง 'ธนพจน์ ภาคสุวรรณ' คุมทัพดูแลลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่

news - 2023-12-18 13:40

SCB แต่งตั้ง 'ธนพจน์ ภาคสุวรรณ' คุมทัพดูแลลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่

ธนาคารไทยพาณิชย์ประกาศแต่งตั้ง นายธนพจน์ ภาคสุวรรณ ดำรงตำแหน่ง รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ Wholesale ดูแลรับผิดชอบงานทางด้านลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการลงทุนเพื่อสร้างการเติบโตและส่งเสริมความมั่งคั่งสำหรับลูกค้ารายใหญ่

ธนาคารไทยพาณิชย์ประกาศแต่งตั้ง นายธนพจน์ ภาคสุวรรณ ดำรงตำแหน่ง รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ Wholesale ดูแลรับผิดชอบงานทางด้านลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ครอบคลุมการให้บริการลูกค้าองค์กรและสถาบัน พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการลงทุนเพื่อสร้างการเติบโตและส่งเสริมความมั่งคั่งสำหรับลูกค้ารายใหญ่ ให้สอดคล้องกับการดำเนินกลยุทธ์ Digital Bank with Human Touch ของธนาคาร มีผลตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป

\n\n

นายกฤษณ์ จันทโนทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า ธนาคารให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนการขยายตัวเศรษฐกิจของประเทศไทย ผ่านการสนับสนุนภาคธุรกิจองค์กรขนาดใหญ่ให้รักษาการเติบโตในทุกสภาวะเศรษฐกิจ โดยมีกลุ่มธุรกิจ Wholesale หรือกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ ทำหน้าที่สนับสนุนและคอยให้ความช่วยเหลือลูกค้าองค์กร ให้ดำเนินธุรกิจตามเป้าหมายในทุกสถานการณ์ และเพื่อเป็นการรองรับกิจกรรมเศรษฐกิจที่กำลังฟื้นตัวธนาคารจึงได้แต่งตั้ง นายธนพจน์ ภาคสุวรรณ ดำรงตำแหน่ง รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ Wholesale ดูแลรับผิดชอบการกำหนดกลยุทธ์การดำเนินงานกลุ่มธุรกิจ Wholesale เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ให้เป็นไปตามกลยุทธ์ Digital Bank with Human Touch โดยมีความเชื่อมั่นว่า นายธนพจน์จะนำความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการดูแลลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี มาช่วยส่งเสริมความแข็งแกร่ง และรักษาการเติบโตให้กับธุรกิจ Wholesale ในภาวะที่เศรษฐกิจกำลังเผชิญความท้าทายจากปัจจัยรอบด้านได้อย่างแน่นอนนายธนพจน์ จะเป็นผู้นำทัพในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจ Wholesale ธนาคารไทยพาณิชย์ ครอบคลุมการวางกลยุทธ์และแผนดำเนินงานเพื่อบริหารความสัมพันธ์กลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ และทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมทางการเงินอันหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการ และสนับสนุนความมั่งคั่งให้แก่ลูกค้าธุรกิจโดยเฉพาะ อาทิ ให้คำปรึกษาทางด้านการเงิน การระดมทุนในรูปแบบต่างๆ การขยายโอกาสตลาดใหม่ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมกับสร้างโอกาสทางธุรกิจผ่านลูกค้ารายใหม่ตลอดจนการสร้างระบบนิเวศน์เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานของธุรกิจ และสนับสนุนการเติบโตของกลุ่มลูกค้าธุรกิจ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในกลุ่มธุรกิจ ให้เท่าทันกับบริบทใหม่ของเศรษฐกิจและสังคมที่กำลังเปลี่ยนแปลง อาทิ การปรับตัวทางด้านดิจิทัล และนโยบายความยั่งยืน เป็นต้น

\n\n

นายธนพจน์ มีประสบการณ์การทำงานในแวดวงการเงินมากว่า 30 ปี โดยมีความเชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจขนาดใหญ่ในทุกมิติ ครอบคลุมตั้งแต่การดูแลลูกค้าธุรกิจ สินเชื่อธุรกิจ บริการวาณิชธนกิจ และการระดมทุนในตลาดต่างประเทศ ด้วยประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับบรรษัทข้ามชาติรายใหญ่ จึงมีความเข้าใจในความต้องการทางการเงินและวางโครงสร้างขยายการเติบโตของธุรกิจองค์กรเป็นอย่างดีโดยก่อนที่จะมาร่วมงานกับธนาคารไทยพาณิชย์ นายธนพจน์เคยดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และวาณิชธนกิจ ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย และยังเคยทำงานกับธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย ดำรงตำแหน่งสูงสุดเป็น Managing Director, Head of Global Bankingนายธนพจน์ จบการศึกษาระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจ จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยแมสซาชูเซตส์ แอมเฮิร์สต์.

#ธนาคารไทยพาณิชย์ #ธนพจน์ภาคสุวรรณ #ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่