สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ
ตัวแทนแบรนด์ KUBET DS3177
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี

ตำรวจท่องเที่ยวลพบุรี ปั่นป้องกันสร้างมวลชน | เดลินิวส์

news - 2023-12-17 00:38

ตำรวจท่องเที่ยวลพบุรี ปั่นป้องกันสร้างมวลชน | เดลินิวส์

ตำรวจท่องเที่ยวลพบุรีได้ดำเนินการในนโยบายการทำคนน้อยให้เป็นคนมากของตำรวจและประชาชนในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญ โดยนำทฤษฎีหน้าต่างแตก (Broken windows theory) มาปรับใช้ในการตรวจสอบและดูแลสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและป้องกันการเกิดเหตุร้ายแรงในพื้นที่

ตำรวจท่องเที่ยวลพบุรีได้ดำเนินการในนโยบายที่ตั้งโดยพลเอก ตำรวจพันตำรวจสถาบันศุภธรรมศาสตร์ ศักย์ศิลา เผือกอ่ำ ผู้บัญชาการทับทวารของสถานีตำรวจท่องเที่ยว ว่าที่ ลพบุรี โดยมุ่งเน้นให้ตำรวจท่องเที่ยวร่วมกับสถานีตำรวจในพื้นที่จัดการดูแลนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญ ซึ่งต้องตรวจตามแผนการตรวจพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญ เพื่อป้องกันเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยว"}, "picUrl":"

#ตำรวจท่องเที่ยว #ลพบุรี #ป้องกันเกิดเหตุร้ายในพื้นที่