สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ
ตัวแทนแบรนด์ KUBET DS3177
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี

การวิจัยการปรับปรุงความคงทนไม้ยางพารา

news - 2023-12-16 20:27

การวิจัยการปรับปรุงความคงทนไม้ยางพารา

วิธีปรับปรุงความคงทนของไม้ยางพาราโดยการต้มในน้ำร้อนภายใต้ความดันเพื่อลดการใช้สารเคมีและเกิดผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมน้อยลง สามารถนำไปใช้ในโรงงานประกอบด้วยเทคนิคการอัดสารเคมีที่มีอยู่แล้ว ช่วยลดการใช้พลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร มาแทน หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านไม้และวัสดุชีวภาพ ม.วลัยลักษณ์ (มวล.) เปิดเผยว่า ไม้ยางพาราเป็นไม้เศรษฐกิจที่มีความคงทนต่อธรรมชาติต่ำและถูกทำลายได้ง่ายจากเชื้อรา ปลวก และแมลง จึงจำเป็นต้องปรับปรุงความคงทนก่อนนำไปใช้งาน การปรับปรุงความคงทนของไม้ยางพาราโดยการต้มในน้ำร้อนภายใต้ความดัน เป็นเทคนิคที่สามารถทำได้ไว และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพผู้บริโภค งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “การพัฒนากระบวนการปรับปรุงคุณภาพไม้ยางพาราโดยไม่ใช้สารเคมีด้วยวิธีความร้อนที่เหมาะสมสำหรับประยุกต์ใช้กับเตาอบที่มีในโรงงานอุตสาหกรรมไม้ยางพารา”

#วิจัย #ไม้ยางพารา #ความคงทน #เสื่อมสภาพ #สารเคมี #สิ่งแวดล้อม