สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ
ตัวแทนแบรนด์ KUBET DS3177
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี

จับตา! ประชุมวุฒิสภา เลือก ‘สิทธิโชติ’ นั่ง กกต.คนใหม่ 18 ธ.ค.นี้ | เดลินิวส์

news - 2023-12-17 14:30

จับตา! ประชุมวุฒิสภา เลือก ‘สิทธิโชติ’ นั่ง กกต.คนใหม่ 18 ธ.ค.นี้ | เดลินิวส์

วงการการเมืองในประเทศไทยต้องสังเกตการณ์ไว้ในวันที่ 18 ธันวาคมนี้เมื่อมีการประชุมวุฒิสภาเพื่อเลือกคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่จะดำรงตำแหน่งแทนนายสิทธิโชติ อินทรวิเศษ ผู้เป็นประธานกมธ. ซึ่งจะมีการตรวจสอบประวัติความประพฤติและดำเนินกระบวนการตามคำแนะนำที่ปรากฏในพระราชบัญญัติ ปพค. 2560

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภาว่า นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ได้นัดประชุมวุฒิสภา ในวันที่ 18 ธันวาคมนี้ โดยมีวาระพิจารณาที่สำคัญ ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แทนตำแหน่งที่ว่าง คือ นายสิทธิโชติ อินทรวิเศษ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฏีกาประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฏีกา ตามที่ที่ประชุมใหญ่ศาลฏีกาเสนอ ซึ่งคณะกรรมาธิการสามัญตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และ พฤติกรรมทางจริยธรรมวุฒิสภา ที่มี พล.อ.อู้ด เบื้องบน เป็นประธานกมธ. ได้ตรวจสอบและทำรายงานเสนอต่อที่ประชุมผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในส่วนของกมธ.ที่เปิดเผย ได้ระบุคำชี้แจงของนายชาติชาย เหลืองอ่อน เลขานุการศาลฏีกา เกี่ยวกับกระบวนการคัดเลือกดังกล่าว โดยมีสาระสำคัญคือเนื่องจากนายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี กกต. ในสัดส่วนที่มาจากการคัดเลือกจากที่ประชุมใหญ่ศาลฏีกา พ้นจากตำแหน่งเมื่ออายุครบ 70 ปี วันที่ 27 มิถุนายน 66 ดังนั้นตามกระบวนการต้องมีการคัดเลือกจากที่ประชุมใหญ่ศาลฏีกา โดยมีขั้นตอนประกาศรับสมัครผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก และพบว่ามีผู้สมัคร จำนวน 2 คน คือ นายสิทธิโชติ อินทรวิเศษ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฏีกา และนายสิทธิศักดิ์ วนะชกิจรองประธานศาลฏีกา สำหรับการตรวจสอบคุณสมบัติตามกระบวนการของศาลฏีกา ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วย กกต. พ.ศ.2560 มาตรา 8(2) พบว่าบุคคลทั้ง 2 มีคุณสมบัติตามกฎหมายและจากการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามแล้วไม่พบว่าขาดคุณสมบัติ ทำให้เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 66 ที่ประชุมใหญ่ศาลฏีกา ได้ลงมติคัดเลือก โดยมีผู้พิพากษาในศาลฏีกาที่มีหน้าที่เข้าประชุมใหญ่และลงมติ จำนวน 176 คน มีผู้เข้าประชุม 169 คนและลาประชุม 7 คน และใช้การลงมติโดยเปิดเผย โดยมติคัดเลือกพบว่านายสิทธิโชติได้ 139 คะแนน ขณะที่นายสิทธิศักดิ์ ได้ 26 คะแนน และมีบัตรเสีย 4 ใบ ถือว่านายสิทธิโชติ เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจากที่ประชุมใหญ่ศาลฏีกา เพราะเป็นผู้ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดและมีคะแนนเกินกึ่งหนึ่ง..

#วุฒิสภา #กกต #การเลือกตั้ง #สิทธิโชติ #ประชุมวุฒิสภา