สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ
ตัวแทนแบรนด์ KUBET DS3177
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี

บิ๊กจ้าว

news - 2023-12-13 03:56

บิ๊กจ้าว

พล.ต.ท.ธิติ แสงสว่าง ผบช.น. มอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งใหม่ และเน้นให้ข้าราชการตำรวจศึกษา สำรวจ และทำความเข้าใจกับสภาพแวดล้อมและเหตุที่เกิดในพื้นที่

เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. ที่ห้องประชุม บก.อคฝ. ถนนวิภาวดีรังสิต กทม. พล.ต.ท.ธิติ แสงสว่าง ผบช.น. เป็นประธานการรายงานตัวและมอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งใหม่ โดยมี พล.ต.ต.วสันต์ เตชะอัครเกษม รอง ผบช.น., พล.ต.ต.ทินกร รังมาตย์ รอง ผบช.น., พล.ต.ต.สมควร พึ่งทรัพย์ รอง ผบช.น., พล.ต.ต.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ รอง ผบช.น., พล.ต.ต.พลฑิต ไชยรส รอง ผบช.น., พล.ต.ต.ธวัช วงศ์สง่า รอง ผบช.น., พล.ต.ต.มานพ สุคนธ์ธนพัฒน์ รอง ผบช.น. และตัวแทนจาก บก.น.1-9, สส., จร., สปพ., อคฝ., ศฝร., อก., ดส. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการรับมอบนโยบาย โดย พล.ต.ท.ธิติ ได้เน้นย้ำ แนวทางการบริหารราชการให้เป็นไปตามนโยบายของ ผบ.ตร. และให้ข้าราชการตำรวจที่ดำรงตำแหน่งใหม่ ศึกษา สำรวจและทำความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและเหตุที่เกิดในพื้นที่ และใช้ฐานข้อมูลการรับแจ้งเหตุจาก 191 มาประยุกต์ใช้ในการประยุกต์เข้ากับแผนป้องกันปราบปรามอาชญากรรมพื้นฐาน ยาเสพติด บ่อนการพนัน สถานบริการ การค้ามนุษย์และเหตุเด็กนักเรียนตีกัน ,การปรับวงรอบสายตรวจ / STOP WALK AND TALK ,เร่งรัดการทำสำนวนการสอบสวนและงานวินัย อย่าให้ล่าช้า ,ศึกษาทำความเข้าใจกับข้อกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ เพื่อนำมาใช้อย่างถูกต้อง โดยกำชับเรื่องความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้..

#บิ๊กจ้าว #กรุงเทพ #ยาเสพติด #บ่อนการพนัน #การค้ามนุษย์ #เด็กนักเรียนตีกัน #สมาคมตำรวจ