สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ
ตัวแทนแบรนด์ KUBET DS3177
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี

ภูมิธรรม

news - 2023-12-19 12:50

ภูมิธรรม

ผู้ผูกพันปกครองประเทศไทยนั้นมีสิทธิ์ลาพักร้อนเช่นเดียวกับคนปกครองในประเทศอื่นๆ ทั้งนี้เพราะการลาพักร้อนเป็นเรื่องธรรมชาติที่ปกครองทุกคนสามารถได้รับ ยกเว้นกรณีที่มีเหตุจำเป็นต้องใช้ความเท่าเทียมกัน

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายภูมิธรรม รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมันตราธรรม์พาณิชย์ ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เรื่องเสียงเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมันตราธรรม์คลังได้ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม. \n\nนายกรัฐมนตรีลาพักร้อน 2-3 วัน เพื่อไปพักผ่อนกับครอบครัวของตนที่สหรัฐอเมริกา โดยนายกรัฐมนตรีสามารถทำงานได้ที่บ้านและสามารถมอบหมายให้ผู้รักษาการแทนได้ตามปกติ สำหรับผู้ที่คิดว่าการลาพักร้อนนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร \n\nInformation Source:เดลินิวส์

#ภูมิธรรม #ลาพักร้อน #ประชุมคณะรัฐมนตรี