สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ
ตัวแทนแบรนด์ KUBET DS3177
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเหล็กสีเขียว (คลิป) | เดลินิวส์

news - 2023-12-21 01:54

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเหล็กสีเขียว (คลิป) | เดลินิวส์

ปัญญาประดิษฐ์ (AI) จะช่วยในการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมเหล็กแบบดั้งเดิมไปสู่อุตสาหกรรมเหล็กที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน นอกจากนี้ยังช่วยลดเวลาในการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่จาก 13.6 วันเหลือเพียง 5.9 วัน โรงงาน CITIC Pacific Special Steel Group ในจีนสามารถผลิตเหล็กพิเศษกว่า 6.9 ล้านตัน ที่มีความหนามากกว่า 610 มิลลิเมตรและใช้ในการผลิตอุปกรณ์ระดับไฮเอนด์ โดยลวดเหล็กนี้สามารถดึงยาวกว่า 3,000 กิโลเมตร ผู้อำนวยการสถาบันข้อมูลและมาตรฐานโลหะวิทยาของจีนกล่าวว่า จีนเป็นประเทศที่สามารถผลิตผลิตภัณฑ์เหล็กได้ด้วยตนเอง 100% และประกอบด้วย 22 ประเภท อีกทั้งยังผลิตผลิตภัณฑ์เหล็กที่เปิดตัวทั่วโลก 119 รายการ

ปัญญาประดิษฐ์ (AI) กำลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมเหล็กแบบดั้งเดิมไปสู่อุตสาหกรรมเหล็กที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มีบทบาทสำคัญในการวิจัยและพัฒนา และการออกแบบ ช่วยลดเวลาในการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่จาก 13.6 วันเหลือเพียง 5.9 วัน โรงงาน CITIC Pacific Special Steel Group ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองเจียงหยิน (Jiangyin) มณฑลเจียงซู ทางตะวันออกของจีนสามารถผลิตเหล็กพิเศษกว่า 6.9 ล้านตัน ส่วนใหญ่จะใช้ในการผลิตอุปกรณ์ระดับไฮเอนด์ ลวดเหล็กนี้สามารถดึงยาวกว่า 3,000 กิโลเมตร สายเคเบิลสะพานนี้ประกอบด้วยลวดเหล็ก 40,000 เส้นที่ทําจากเหล็กชนิดที่แข็งแกร่งที่สุดในโลก โดยแต่ละเส้นสามารถยกรถได้ 4 คัน จีนสามารถผลิตผลิตภัณฑ์เหล็กด้วยตนเอง 100% และมีการผลิตผลิตภัณฑ์เหล็ก 22 ประเภท ทั้งนี้มีสินค้าที่เปิดตัวทั่วโลกถึง 119 รายการ

#เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ #อุตสาหกรรมเหล็ก #ประหยัดพลังงาน #มิตรกับสิ่งแวดล้อม