สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ
ตัวแทนแบรนด์ KUBET DS3177
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี

เสมา2

news - 2023-12-20 15:13

เสมา2

ทำเนียบรัฐบาลกำลังโผล่โที่หนี้รร.กรรมการแก้ หนี้ค/masklass/article01_contentImage_1390274487.jpg

เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)ว่า ที่ประชุมได้หารือถึงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู เพื่อให้สอดรับกับคณะทำงานแก้ไขหนี้สินประชาชนรายใหญ่ของรัฐบาล ซึ่งเท่าที่ทราบคณะทำงานแก้หนี้ของนายกรัฐมนตรีได้ใช้ต้นแบบการหนี้ครูหลายเรื่องมาเป็นต้นแบบแก้หนี้ให้แก่ประชาชน เช่น การหักเงินเดือนจากบัญชีครูให้เหลือร้อยละ 30 เป็นต้น โดยคณะทำงานแก้หนี้ประชาชนของรัฐบาลจะนำต้นแบบดังกล่าวของศธ.ไปปรับใช้กับหน่วยงานอื่นๆด้วย รวมถึงการเจรจาปรับลดดอกเบี้ยกับสถาบันการเงินต่างๆให้แก่ข้าราชการ และการเจรจากับกรมส่งเสริมสหกรณ์ เนื่องจากเจ้าหนี้รายใหญ่ของครูจะอยู่กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไม่ได้ผูกกับเครดิตบูโร ดังนั้นจะทำให้เกิดปัญหาการเชื่อมข้อมูลระหว่างสถาบันการเงินอย่างธนาคารพานิชย์จะทำให้เชื่อมต่อกันยาก เนื่องจากเมื่อครูเป็นหนี้สหกรณ์ทำให้ธนาคารบางแห่งที่ครูไปกู้ยืมไม่ทราบข้อมูลว่ามีหนี้อยู่จำนวนเท่าไหร่บ้างจึงทำให้ธนาคารปล่อยเงินกู้ให้แก่ครู จนเกิดปัญหาหนี้สินซ้ำซ้อนขึ้น ซึ่งถือเป็นเรื่องใหญ่ที่เราต้องรีบแก้ไข ดังนั้นหากคณะทำงานแก้หนี้ของรัฐบาลได้ไปเจรจากับกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อขอเข้าไปอยู่ในเครดิตบูโรด้วยก็อาจทำให้ธนาคารมีข้อมูลหนี้ของครูมากขึ้นรมช.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้เห็นชอบขยายต่อความร่วมมือกับสถาบันการเงิน 10 หน่วยงานที่เคยทำไว้แล้วก่อนหน้านี้และจะสิ้นสุดโครงการความร่วมมือดังกล่าวภายในเดือนธ.ค.นี้ เพื่อวางมาตรการการแก้ไขปัญหาต่างๆให้เป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นแนวทางการแก้ไขหนี้ครูกลุ่มสีแดง 2,000 กว่าราย เพื่อหาทางช่วยเหลือทางกฎหมาย แต่สิ่งสำคัญที่สุดในตอนนี้คือ เรามีตัวเลขครูกลุ่มสีเหลืองที่จะกลายเป็นสีแดงหรือระดับวิกฤตเกือบหหลักแสนรายจึงต้องเร่งวางแนวทางแก้ไขให้เร็วที่สุด ","picCategory":"news","hashTag":"เสมา2 #หนี้สินครู #ปัญหาหนี้สิน #กระทรวงศึกษาธิการ #คณะกรรมการแก้ไขหนี้สิน #เครดิตบูโร #ที่ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สิน

เสมา2 #หนี้สินครู #ปัญหาหนี้สิน #กระทรวงศึกษาธิการ #คณะกรรมการแก้ไขหนี้สิน #เครดิตบูโร #ที่ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สิน