สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ
ตัวแทนแบรนด์ KUBET DS3177
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567

lottery - 2024-04-01 18:35

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567

#kubet #kucasino #kuคาสิโน #เว็บku #kuหวย

รางวัลที่ 1

เลขหน้า 3 ตัว

เลขท้าย 3 ตัว

เลขท้าย 2 ตัว

รางวัลละ
6,000,000

รางวัลละ
4,000

รางวัลละ
4,000

รางวัลละ
2,000

803481 122 809 559 559 90


รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1

รางวัลที่ 2

รางวัลละ
100,000

รางวัลละ
200,000

803480 803482 007558
067061
538699
835772
907492


รางวัลที่ 3

รางวัลที่ 4

รางวัลละ
80,000

รางวัลละ
40,000

242227
242784
381276
606987
709667
848355
851206
894038
950406
007438
018965
043174
085992
098288
113573
117164
119156
126515
140765
142436
198864
207231
232022
251486
257965
296519
298199
317178
428044
432258
448975
469451
489817
495395
497986
513767
536203
561189
563022
583983
604221
609946
628028
628637
637017
656650
659412
681369
703400
706750
716289
727711
744487
786846
824960
966683
983847
987777
993776


รางวัลที่ 5

รางวัลละ
20,000

005149
009510
017029
030651
032408
039746
049995
054969
055465
063298
066456
071077
077852
092432
108756
110887
124075
134947
136965
138019
174839
186133
190484
190914
197770
218821
219484
246067
247024
254077
255946
258560
266895
270061
287751
288394
299275
304267
314059
323717
337627
343526
345065
346850
349559
350356
368343
383374
430409
431669
431882
442182
444341
446933
448930
454736
474572
481752
516433
548896
557468
559366
569209
591279
592785
604460
618464
620277
638147
657386
660840
663977
693658
728738
731380
734763
735524
751191
763105
790587
807097
815118
821216
825033
845091
860794
861285
867535
886369
902940
904472
912914
932440
944425
950123
954691
957599
969410
977076
993272

พบกันอีกครั้งในบทความวิเคราะห์เลขเด็ดจากผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์เลขเด็ดของหวยที่จะช่วยให้คุณมีโอกาสในการถูกรางวัลสูงขึ้น ในครั้งนี้เราได้รวบรวมเลขเด็ดมาจากหลากหลายชุดเพื่อให้คุณได้เลือกซื้อตามความชอบ โดยมีเลขเด็ดจากชุดต่าง ๆ ดังนี้ กลุ่มเลขเด็ดในชุดที่หนึ่งประกอบไปด้วยเลข 803481, 122, 809, 559, 559, 90 ซึ่งเป็นเลขที่มีลักษณะการวางเรียงไม่สม่ำเสมอ แสดงถึงความสุ่มสลายของหวย สามารถเป็นทั้งเลขที่มีโอกาสถูกรางวัลสูงได้ หรือเป็นแค่เลขที่เกิดจากความบรรทัด ฐาน ดังนั้นควรทดลองใช้เลขเหล่านี้ในการเล่นหวย ในชุดที่สองประกอบไปด้วยเลข 803480, 803482, 7558, 67061, 538699, 835772, 907492 เป็นเลขที่มีลักษณะการเรียงเรียบ แสดงถึงความคม สอบเสียงมากขึ้น มีโอกาสถูกรางวัลได้มากกว่าชุดแรก ควรพิจารณาให้มากขึ้นในการตัดสินใจการเล่น สำหรับเลขในชุดที่สาม แบ่งออกเป็นเลข 242227, 242784, 381276, 606987, 709667, 848355, 851206, 894038, 950406, 996526 ซึ่งเป็นเลขที่มีการเรียงเส้นงอ แสดงถึงความซับซ้อนและบ่อยครั้งที่จะไม่ถูก แม้จะมีโอกาสปรากฏได้ก็ไม่ควรประสบผลสำเร็จมากกว่าชุดหลัง ควรระวังการเลือกใช้เลขเด็ดจากชุดนี้ สำหรับชุดที่สี่ประกอบไปด้วยการเลือกเฉพาะเลขเด็ดจำนวนมากเลยที่มีสถิติการปรากฏเยอะ ทำให้มีโอกาสถูกรางวัลสูงมาก ซึ่งผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์เห็นด้วยว่าควรให้ความสนใจในการเลือกใช้เลขจากชุดนี้ สุดท้ายแล้ว ในชุดที่ห้าประกอบไปด้วยเลข 5149, 9510, 17029, 30651, 32408, 39746, 49995, 54969, 55465, 63298, 66456, 71077, 77852, 92432, 108756, 110887, 124075, 134947, 136965, 138019, 174839, 186133, 190484, 190914, 197770, 218821, 219484, 246067, 247024, 254077, 255946, 258560, 266895, 270061, 287751, 288394, 299275, 304267, 314059, 323717, 337627, 343526, 345065, 346850, 349559, 350356, 368343, 383374, 430409, 431669, 431882, 442182, 444341, 446933, 448930, 454736, 474572, 481752, 516433, 548896, 557468, 559366, 569209, 591279, 592785, 604460, 618464, 620277, 638147, 657386, 660840, 663977, 693658, 728738, 731380, 734763, 735524, 751191, 763105, 790587, 807097, 815118, 821216, 825033, 845091, 860794, 861285, 867535, 886369, 902940, 904472, 912914, 932440, 944425, 950123, 954691, 957599, 969410, 977076, 993272 เป็นเลขที่มีลักษณะการระบาดกว้าง แสดงถึงความสามารถในการปรากฏได้มากจากชุดนี้ จากการวิเคราะห์เลขเด็ดข้างต้น แนะนำให้คุณตัดสินใจในการเลือกใช้ชุดที่มีสัดส่วนของเลขเด็ดจากชุดที่สี่และห้าเป็นส่วนใหญ่ โดยระวังการใช้เลขจากชุดที่สาม และพยายามเลือกใช้เลขจากชุดที่สองให้มากขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสในการถูกรางวัล ง่ายและมีความน่าเชื่อถือตามสถิติการปรากฏ สุดท้าย ขอให้โชคดีและสู้ๆ ในการเล่นหวยครั้งนี้ครับ/ค่ะ